10-те европейски държави с най-високи нива на безработица

Заради COVID-19 в Европа някои страни равнището на безработица достигна наистина висок процент, което предизвика безпокойство за правителствата. Разбира се, данните няма да бъдат задоволителни и към края на 2020 г. поради разпространението на коронавирус, който силно повлия на икономиката и пазара на труда.

Нивото на безработица в ЕС беше 6,6 процента през март, спрямо 6,5 процента през февруари.  Според Евростат 14,14 милиона души в ЕС, от които 12,16 милиона са в еврозоната, са безработни към март 2020 г. В сравнение с февруари 2020 г. броят им нараства с 241 000 в ЕС и със 197 000 в еврозоната.


Гърция е страната с най-висок процент на безработица сред активното работещо население. По-конкретно, равнището на безработица в Гърция през 2019 г. на възраст между 15 и 74 години достигна 17,3%.

Втората страна в ЕС с най-висок процент на безработица е Испания. Равнището на безработица в Испания достигна 14,1% на възраст между 15 и 74 години.

Третата страна в списъка е Италия, където равнището на безработица  достигна над 10% на възраст между 15 и 74 години.

Франция и Кипър държат първите 5 места  в Европейския съюз, където безработицата достигна значително високо ниво.

На 6-то място в списъка следва Швеция с 6,8% безработица, а след това на 7-мо място е Финландия с 6,7% безработица.

Хърватия, Латвия и Литва попълват последните 3 места в списъка със страните от ЕС, които са показали значително високо ниво на безработица през 2019 г. Нивото на безработица в Хърватия достигна 6,6%, Латвия – 6,3%, а Литва – също 6,3%.

Топ 10 европейски държави с най-висок процент на безработица сред активното активно население

1. Гърция (17,3%)
2. Испания (14,1%)
3. Италия (10%)
4. Франция (8,5%)
5. Кипър (7,1%)
6. Швеция (6,8%)
7. Финландия (6,7%)
8. Хърватия (6,6%)
9. Латвия (6,3%)
10. Литва (6.3%)

Най-ниски са нивата на безработица, регистрирани в четири чешки региона. Прага и Централна Бохемия (и 1,3%), Югозапад (1,5%), както и Североизток (1,7%), следвана от Западна Задунайбия (1,8%) в Унгария, два германски региона, Горна Бавария и Тюбинген, и един по-нататък Чехия, Югоизток (всички 1,9%).

От друга страна, най-високите нива на безработица са регистрирани в Майот (30,1%) в отвъдморския регион на Франция, испанските автономни градове Мелила (27,0%) и Сеута (25,8%) и два гръцки региона, Западна Македония (24,6%) и Западна Гърция (24,1%).

Източник: nameri-rabota.com