Ефективността на ресурсите в Европа се подобрява през последните години, но все още е далеч