Как се осчетоводява краткосрочен фирмен кредит?

В България, малкият и средният бизнес много често изпитват нуждата от допълнително финансиране. Бързият кредит е най-удобния начин за покриване на неочакваните фирмени разходи. За разлика от ЕС, където малките и средните предприятия са към 60%, в България те наброяват над 90% от общия брой регистрирани фирми. Според данни от кредитните институции, точно този вид компании най-често се нуждаят от бързо финансиране. Интересен факт е, че най-новите компании са тези, които най-лесно покриват кредитите и задълженията си. Като млади компании обаче, те са и най-пренебрегвани, когато стане въпрос за преференции при банковите услуги. Поради тази причина, голяма част от младите компании финансират бизнеса си с помощта на бързите кредити за фирми. Но за какво служат тези кредити и как се осчетоводяват правилно парите дошли от тях?

Какви са най-честите причини фирмите да теглят бърз фирмен кредит?

Според проучване за кредитирането в България, най-голям процент от изтеглените кредити за малък и среден бизнес отива в оборотните средства и текущите нужди на предприятията. По-малко от 20% отиват за инвестиционни средства. Какво означават тези числа? Данните показват недвусмислено, че малките и средните предприятия нямат допълнителни средства в пасив, които да използват, когато се появят неочаквани разходи. А такива винаги има. Това поражда нестабилност в икономиката. Единственият механизъм да се избегне спиране на производство е да се вземе кредит, като лихвата не трябва да бъде много висока, за да може, компанията да успее на време да погаси задълженията си.

Друг интересен факт е, че малките и средните предприятия предпочитат да вземат кредити от бързи кредити, заради улеснената процедура и по-краткото време за одобрение. Банковите институции имат по-дълго време за проверка защото минават подробно през кредитната история и през моментния баланс на компанията. Това утежнява процедурата и бави покриването на спешните разходи на фирмите и следователно не е изгоден вариант.

Независимо обаче, дали един кредит е банков или е бърз кредит, той трябва да бъде осчетоводен правилно.

счетоводни документи

Как се осчетодовяват краткосрочните фирмени кредити?

Когато се стигне до момента на осчетоводяването на краткосрочните кредити, счетоводните правила имат ясни указания:

  • Първото нещо, което трябва да се направи, е да се заприходи полученият заем. Това става, като попълним сумата на взетия кредит, като дебит в сметка 503;
  • След това, трябва да отбележим, че въпреки че сме ги получили тези пари, те не са точно наши и тепърва ще представляват задължение, което се отбелязва с кредит в сметка 151.

След това е нужно, всеки месец да отбелязваме направените месечни вноски по изплащането на кредита:

  • В група 15, сметка 151 „Получени краткосрочни заеми“ показваме, че сме погасили вноска, като я дебитираме със сумата на вноската;
  • В група 50, сметка 503 (Разплащателна сметки в левове) кредитираме вноската.

За да може, обаче да е пълно обяснението, трябва да покажем и как се осчетоводяват и лихвите по кредитите, защото тях също трябва да ги изплатим. Практиката е наложила следните правила:

  • Първата стъпка е да отбележим, че имаме задължение, като то се осчетоводява в група 62 (Финансови Разходи). Сметка 621 се дебитира със сумата на лихвата и сметка 496 се кредитира (Разчети по лихви);
  • След това се плаща лихвата, като това се записва в сметка 496 – дебитираме със сумата на лихвата. Допълнително кредитираме и сметка 503 (Разплащателна сметки в левове).
  • Последната стъпка е да отчислим по предназначение, което се случва по следния начин – като дебитираме Печалби и загуби от текущата година (сметка 123) и кредитираме Разходи за лихви (сметка 621).

Това можете да го направите сами във вашия счетоводен баланс, а можете и да се доверите на услугите на счетоводител. Процедурата не е сложна и записването на взет кредит не изисква някакви сериозни познания по счетоводство. Отделно от това, всеки взет бърз заем предоставя възможност за допълнително финансиране, което би било глупаво да изтървем, само заради трудността след това да го осчетоводим.