Изследвания на диабета

Изследвания на диабета, подкрепяни от NIDDK

Центровете за изследване за диабет, подкрепяни от NIDDK, осигуряват необходимите ресурси за постигане на напредък в разбирането и лечението на диабета. Мисията на центровете е да насърчават научния напредък чрез сътрудничество между изследователи и партньори от индустрията. Изследователските програми на центровете насърчават пробивните открития и превръщат откритията в нови методи на лечение. Те също така предоставят възможности за обучение на учени и пациенти.

Механизми, които нарушават възстановяването и регенерацията на тъканите при диабет

Диабетът е метаболитно заболяване, което нарушава способността на организма да възстановява увредените тъкани. То се характеризира с нарушено производство и функция на инсулина, което води до хипергликемия. Заболяването се отразява неблагоприятно върху качеството на очакваната продължителност на живота на пациентите. Пациентите с диабет са изложени и на по-висок риск от развитие на съпътстващи заболявания. Освен това диабетът нарушава способността на организма да се самовъзстановява.

Заболяването влияе отрицателно върху регенерацията на тъканите по време на заздравяването на рани. По-специално, диабетът влияе върху експанзията на вътрешните скелетни стволови клетки (ССК), които играят решаваща роля за разрешаването на възпалението по време на костното заздравяване. Използвани са генетични подходи за селективно отстраняване на тези SSCs. Учените откриват, че аберантното активиране на ядрения фактор kB (NF-kB) в SSCs пречи на разрешаването на възпалението по време на заздравяването на рани. Инхибирането на NF-kB обръща ефекта на диабета върху възпалението и разрастването на SSC.

Известно е, че NF-kB нарушава диференциацията на SSC, което може да представлява общ механизъм за усложненията, свързани с диабета. Освен това диабетът нарушава прехода на макрофагите от М1 към М2, който е от решаващо значение за регенерацията на скелета. Освен това диабетът потиска активността на сигнализацията TGF-b1, което възпрепятства способността на SSC да разрешават възпаления.

Стратегии за лечение

За хората с диабет има широк спектър от фармакологични възможности и стратегии за лечение. Крайната цел на тези стратегии е да се поддържат нива на кръвната глюкоза, близки до нормалните, за да се подобри здравето на пациента и да се намали рискът от усложнения. Тези стратегии се фокусират върху гликемичния контрол, здравословното поведение и сътрудничеството на пациента.

В момента се полагат усилия за подобряване на регенеративния капацитет на човешкия панкреас. Въпреки че традиционното място за трансплантация на островчета е черният дроб, учените проучват алтернативни места, като например биоинженерна платформа, която действа като синтетичен панкреас. Те също така проучват начини за защита на трансплантираните островчета от автоимунния отговор и за осигуряване на подходяща оксигенация.

Въпреки че диабетът е широко разпространено хронично заболяване с висока социална цена, съществуват различни възможности за лечение. Промените в начина на живот често са недостатъчни за дългосрочен контрол, а фармакологичните средства не винаги са ефективни и могат да имат странични ефекти.

Затова, няма място за притеснения. На фона на постоянно развиваща се медицина, подобни заболявания след време няма да бъдат фактор за живота. Ще придобият характер на лесна преодолимост, а човечеството все повече ще упява да се адаптира и предолява подобни предизвикателства.