Защо инвестицията в злато е надеждна?

Златото е химичен елемент с пореден номер в Менделеевата таблица 79. Той представлява тежък, гъвкав, блестящ и най-вече скъп благороден метал. Златото е една от най-често използваните суровини за изработка на бижута, но се използва нерядко и в други сфери, каквито са електротехниката, медицината и дори хранително-вкусовата промишленост.

Освен всичко друго обаче златото е и вид инвестиционен продукт. Като такъв то винаги е било популярно през годините. Напоследък обаче интересът към него е огромен не само във финансовите среди, но и сред обикновените хора с минимални познания в инвестициите.

В действителност, всеки един от нас може да инвестира в злато. Освен че процедурата е лесна, тя си заслужава. Причината е, че златото е една доста надеждна инвестиция. А защо е такава, ще разберете в следващите редове.

Златото е изключително достъпна инвестиция

Както вече споменахме, не е нужно да сте на финансовия пазар, да имате опит, познания или познати, за да инвестирате в злато. Към който и брокер да се обърнете, можете да закупите физическо злато. Разбира се, тук е важно да отбележим, че придобиването на златни бижута не е инвестиция. Инвестиционното злато съществува само под формата на златни монети и златни кюлчета.

Златото е най-добрият актив в тежки финансови времена

Обикновено, интересът към златото се покачва по време на икономически катаклизми. В момента сме свидетели на подобна тенденция. Светът е поразен от покачваща се инфлация. Ето защо много хора обмислят или директно предприемат действия за инвестиране в златото. Решението им е логично и финансово оправдано. Златото успява да устои на икономическата нестабилност. То ви позволява да съхраните своите спестявания при постоянно покачващите се цени.

Златото е бързо ликвиден финансов актив

С други думи, при спешна неотложност можете бързо и лесно да го продадете. Ако са ви необходими средства и разполагате със злато, не е нужно да преминавате през сложни процедури, за да се сдобиете с тях и да посрещнете разходите си.

Златото е освободено от ДДС, когато е инвестиционно

Според разпоредбите на нормативните актове, издадени в рамките на ЕС, инвестиционното злато, тоест монетите и кюлчетата, е освободено изцяло от данък върху добавена стойност. Тук е важно да отбележим, че монетите трябва да са отсечени след 1800-та година и да имат реална номинална стойност.

Златото ви носи реални приходи във времето

От една страна, инвестирането в злато представлява изключително малък финансов риск. Причината е, че благородният метал има относително стабилна стойност. От друга страна обаче, в дългосрочен план той почти винаги ви изкарва на печалба. С други думи, през годините сме свидетели на постоянно покачващата се цена на инвестиционно злато. Това означава, че в него си заслужава да влагаме парите си.

Златото е чудесен начин да стабилизирате инвестиционното си портфолио

Големите играчи на финансовия пазар знаят много добре, че ако разполагат с голямо и разнообразно инвестиционно портфолио, за неговият стабилитет ще послужи известно количество злато. То на практика балансира риска от закупуване на акции и облигации, които пък от своя страна са с постоянно променяща се цена и често водят до сериозни загуби при икономическа нестабилност.

Златото е лесен за използване финансов актив

От една страна, огромна парична сума може да се съхранява под формата на малко кюлче злато. От друга страна, когато купувате злато, на практика вие придобивате и реалното физическо право да го държите при себе си. Разбира се, ако става дума за голямо количество монети или кюлчета, редно е да помислите да ги съхранявате в сейф или трезор от гледна точка на вашата сигурност и безопасност.

Покупката на злато днес е сигурна, надеждна и рентабилна инвестиция. Затова обаче е повече от задължително да изберете и брокер, на когото да се доверите и от когото по всяко време да получите нужната консултация и съвети.