ВИДОВЕ КРЕДИТИ: КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЯ?

Когато става въпрос за заемане на пари, важно е да разберете различните видове заеми, които са на ваше разположение. Заемите могат да се използват за широк спектър от цели, като закупуване на кола или жилище, започване на бизнес, заплащане на образование или консолидиране на дългове. Въпреки това, не всички заеми са създадени еднакви и всеки тип заем идва със своите плюсове и минуси.

Лични заеми

Личните заеми са един от най-разпространените налични видове заеми и са идеални за лица, които трябва да заемат малка до умерена сума пари за кратък период. Личните заеми обикновено са необезпечени, което означава, че не е необходимо да предоставяте обезпечение, като например кола или дом, за да обезпечите заема. Лихвените проценти по личните заеми обикновено са по-високи от обезпечените заеми, но те предлагат по-прост и по-бърз процес на кандидатстване.

Гарантирани кредити

Обезпечените заеми, от друга страна, изискват да предоставите обезпечение, като кола или дом, за да обезпечите заема. Обезпечените заеми са идеални за лица, които трябва да заемат по-голяма сума пари, и обикновено предлагат по-ниски лихвени проценти от необезпечените заеми. Ако обаче не успеете да изплатите заема, заемодателят има право да конфискува обезпечението, за да възстанови загубите си.

Кредити до заплата

Заемите до заплата са краткосрочни заеми, които обикновено се дължат на следващата ви заплата. Тези заеми са идеални за лица, които трябва бързо да заемат малка сума пари, но идват с изключително високи лихви и такси. Много хора се озовават в цикъл на дългове със заеми до заплата, така че е важно да ги използвате само в краен случай.

Заеми срещу собственост

Заемите срещу собственост са подобни на заемите до заплата, но те изискват да предоставите собствеността върху колата си като обезпечение. Заемите срещу собственост също са краткосрочни заеми с високи лихвени проценти и такси и ако не успеете да върнете заема, заемодателят има право да конфискува колата ви.

Кредитни карти

Кредитните карти са вид револвиращ кредит, което означава, че можете да вземете заем до кредитния си лимит и да го върнете след време. Кредитните карти са идеални за хора, които трябва да правят по-малки покупки и искат гъвкавостта да ги изплатят с течение на времето. Кредитните карти обаче идват с високи лихвени проценти и такси и ако не изплащате баланса изцяло всеки месец, можете бързо да натрупате дълг.

Жилищни кредити

Заемите за собствен капитал ви позволяват да вземете заеми срещу капитала, който сте натрупали във вашия дом. Тези заеми обикновено предлагат по-ниски лихвени проценти в сравнение с други видове заеми и лихвата може да бъде приспадната от данъци. Ако обаче не успеете да върнете заема, заемодателят има право да наложи възбрана върху жилището ви.

Студентски заеми

Студентските заеми са специално предназначени да помогнат на хората да плащат разходите за образование. Тези заеми могат да бъдат федерални или частни и идват с различни лихвени проценти и опции за погасяване. Федералните студентски заеми обикновено предлагат по-ниски лихвени проценти и по-гъвкави възможности за изплащане от частните студентски заеми.

Бизнес кредити

Бизнес заемите са предназначени да помогнат на хората да започнат или развият бизнес. Тези заеми могат да бъдат обезпечени или необезпечени и идват с различни лихвени проценти и опции за погасяване. Получаването на бизнес заеми може да бъде предизвикателство, но те предлагат начин на предприемачите да финансират своите бизнес начинания.

 Избор на подходящ кредит

При избора на подходящ кредит е важно да вземете предвид нуждите си, финансовото си състояние и възможностите за погасяване. Някои заеми може да отговарят на ситуацията ви по-добре от други, затова е важно да ги проучите.