Прохладата е онова малко нещо, за което не мислиш, докато е там, но когато го