Мотокарите са идеалното оборудване, когато трябва да се управляват тежки товари в промишлени условия. Както