Още от своето зараждане, човечеството е използвало лова и земеделието, за да може да оцелее.