Как да получите търговски кредит

Повечето нови предприятия се финансират с лични спестявания, но ако се нуждаете от допълнителен капитал за бизнеса си, може да помислите за бизнес кредит. Финансирането, което получавате от заем, може да ви помогне за покриване на началните разходи, за стартиране на нова маркетингова кампания, за наемане на нови служители или за разширяване на дейността на нов пазар. Заемите могат да бъдат получени от различни кредитори, включително от местната банка, сайтове за партньорско кредитиране или микрокредитори.

За да получите бизнес заем, следвайте тези 6 стъпки:

 1. Подредете документите си

Всеки заемодател изисква някои документи, за да започне работа. За търговски заем най-често кредиторите изискват:

 • Финансови отчети за бизнеса
 • Данъчни декларации за бизнеса
 • Бизнес план с прогнозен бюджет
 • Лични финансови отчети
 • Лични данъчни декларации

За да се подготвите за срещата, попитайте доверен бизнес консултант, например вашия главен експерт по продажбите, от какви документи обикновено се нуждаят кредиторите, за да одобрят заем за бизнес като вашия. Можете също така да се обадите предварително в банката или организацията, за да попитате.

Когато се срещнете със заемодателя, проверете какви документи са му необходими, уверете се, че вашите са пълни, и ги изпратете веднага.

 1. Представете се професионално

Когато се срещате с кредитори, уверете се, че сте добре облечени и изглеждате добре. Когато говорите за бизнеса си, бъдете ясни, конкретни и реалистични по отношение на целите си и това, за което ви трябват парите. Най-лошото нещо, което можете да направите, е да създадете впечатление, че сте по-скоро „надути“, отколкото „по същество“.

Най-добрият начин да се запознаете с кредитора е чрез препоръка. Помолете Вашия счетоводител, адвокат или приятел да Ви представи кредитор, за да поставите добър старт.

 1. Бъдете готови да отговаряте на въпроси за вашия бизнес

Когато се срещате със заемодател, за да получите финансиране за бизнеса си, трябва да се чувствате комфортно да обсъждате бизнес плана си, миналите си финансови резултати и финансовите си прогнози. Запознайте се с тази информация предварително, за да можете да говорите уверено и ясно. Ако имате нужда от помощ, може да вземете със себе си счетоводителя си.

 1. Знайте защо ви трябват парите

„Просто ми трябват пари“ не вдъхва доверие и не показва, че сте обмислили всичко. Трябват ли ви пари за оборудване? За продажби и маркетинг? За наемане на служители? Прегледайте бизнес плана си, съставете списък на началните си разходи и определете колко пари ще са ви необходими. Подгответе се да предоставите на заемодателя отчет за тези разходи.

Като нов бизнес не планирайте да харчите пари за скъпи развлечения. Заемодателите ще се интересуват повече от това как парите ви се използват за развитие на бизнеса ви.

 1. Бъдете готови да обсъдите личните си финанси.

Практически всички заемодатели ще направят проверка на личните спестявания и фирмения кредит. Бъдете готови да обсъдите всички минали кредитни проблеми или въпроси.

 1. Предлагане на погасителен план

На повечето места има известна гъвкавост при погасителните планове и ако предложите свои собствени условия, кредиторът може да оцени, че мислите как да му върнете парите, а не само как да ги получите.

Погасителният план е кредитна линия, която ви позволява да заемате пари, когато имате нужда от тях, стига да не превишавате максималната сума. Предимството на заема с кредитна линия е, че трябва да плащате само лихва върху заетата сума и можете да я върнете, когато пожелаете. Недостатъкът е, че повечето кредитни линии подлежат на годишно подновяване и ако кредиторът ви реши да не поднови заема, тогава ще трябва да го върнете изцяло.