Как да поискате удължаване на кредита

Често кредитополучателите искат удължаване на кредита по различни причини. Загуба на работа, неочаквани разходи или събития в живота могат да накарат кредитополучателите да удължат кредита си. Кредиторите са по-склонни да предоставят удължаване на кредита, ако кредитополучателят има история на последователни плащания. Често пропуснатите плащания могат да повлияят негативно на кредита и обезпечението на кредитополучателя. По същия начин, много други негативни последици могат да произтекат от удължаване на срока на кредита.

Лихвата се начислява по време на удължаване на кредита

Докато удължаването на кредита ви не увеличава общата сума, която дължите, колкото по-дълго отлагате плащанията, толкова повече лихва ще натрупате. В крайна сметка, ще трябва да направите допълнителни плащания в края на срока на заема. За щастие има няколко правни възможности за намаляване на размера на лихвите, които плащате. Удължаването на кредита може да бъде много полезно, когато сте изправени пред краткосрочни трудности.

Един от най-разпространените подходи е погасяването на натрупаните лихви. След това ще се върнете към плащането на главницата и лихвите, и падежът ви ще бъде удължен с продължителността на отлагането. В някои случаи кредиторът може да добави лихвата към цялостното плащане, ако кредитополучателят все още е в състояние да извършва всички плащания по време на периода на отлагане. По принцип обаче този метод не се препоръчва.

Изисквания за искане на удължаване на кредита

За да поискате удължаване на кредита, трябва да се обадите на вашата финансова институция и да обясните, че имате нужда от допълнително време, за да изпълните финансовите си задължения. Моментът на вашата заявка трябва да съвпада с датата, на която трябва да направите следващото си плащане. Някои финансови институции ви позволяват да започнете процеса по телефона, докато други изискват да попълните официално заявление. Така или иначе ще трябва да сте проактивни и да прочетете дребния шрифт на всяко допълнително споразумение.

Когато поискате удължаване, трябва да предоставите на Административния агент копие от искането поне три (3) работни дни преди датата на падежа на новия заем. Административният агент ще отговаря за обработката на вашата заявка, но ще действа само по разумен начин, за да изпълни целите на този раздел. Срочните заеми и револвиращите кредитни ангажименти могат да бъдат удължени само ако Кредитополучателят отговаря на тези изисквания.

Повече информация