Всички обичат подаръци! Вярно е, че едни хора предпочитат повече да ги получат, а други