Някои видове осветителни тела са незаменим компонент от цялостното осветление на дома. Като аплиците. Те