През последните няколко години транспортът в градовете стана изключително разнообразен и вече можем да извлечем