Отглеждането на малко дете е истинско предизвикателство за повечето родители. Хранене, избор на дрехи, мебели