През м.юли 2015г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе тринадесето поредно издание на летния стаж.
Инициативата има за цел да запознае младите хора с дейността на специализираната администрация за развитието на контактите и взаимодействието със сънародниците ни по света. Сътрудничеството на агенцията със сдруженията на българите в чужбина чрез инициативи и за съхраняването на българската идентичност е заложено в нея като специален акцент.

Младите хора, които учат в чужди висши училища, създават свои сдружения по време на следването си. Организациите наблягат в дейността си върху развитието на общуването, както и върху създаването на инициативи, които популяризират България в чужбина. В програмата са представяни техни инициативи и прояви.

Стажът е предложение към българските студенти, които учат в чуждестранни висши училища. В него могат да се включат и български студенти, които проявяват интерес към проблемите на миграцията и интеграцията.

По време на стажа очаквайте:
• Запознаване с нормативно-правната уредба и процедурите за получаване на българско гражданство
• Информация и дискусии върху състоянието и развитието на българските общности във фокусни държави в Европейския съюз, Северна и Южна Америка, Балканите, Украйна и Молдова
• Сътрудничество при организиране на инициативи за съхраняването на българската идентичност и популяризирането на българската култура.
• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и интеграцията
• Сертификат за проведения стаж

За млади хора, които:
• проявяват интерес към работата на държавната администрация
• изучават политология, международни отношения, икономика, право и др.
• владеят чужди езици
• имат умения в информационните технологии

Условия и документи за кандидатстване:
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в чуждестранен или български университет
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-mail, факс или да се представят лично в ДАБЧ.

Краен срок за изпращане: 29 юни

Време на провеждане:
09 – 31 юли 2015 година.