Как се извлича CBD от канабис?

CBD може да бъде извлечен от растението канабис с помощта на различни методи, включително екстракция с разтворител, екстракция с CO2 и парна дестилация.

Екстракцията с разтворител включва използване на разтворител като етанол, бутан или хексан за извличане на CBD от растителния материал. Растителният материал се смесва с разтворителя, който разтваря CBD и други съединения, оставяйки след себе си смес от масло и разтворител. След това сместа се нагрява, за да се изпари разтворителят, оставяйки след себе си концентрирано CBD масло.

Извличането на CO2 е друг често срещан метод за извличане на CBD. Този метод използва въглероден диоксид под високо налягане и ниски температури за извличане на CBD и други съединения от растителния материал. Полученият екстракт е силно концентрирано CBD масло.

Парната дестилация включва използване на пара за извличане на CBD от растителния материал. Растителният материал се поставя в съд с вода и се нагрява, за да се получи пара. Парата пренася CBD и други съединения от растителния материал и получената смес се кондензира, за да се получи CBD масло.

Всеки метод на екстракция има своите предимства и недостатъци и изборът на метод може да зависи от фактори като вида на използвания канабис, желания краен продукт и мащаба на производството. Независимо от използвания метод, важно е да се гарантира, че CBD екстрактът е чист и не съдържа замърсители като тежки метали и пестициди.

Как се тълкуват концентрациите на CBD?

Концентрациите на CBD в продуктите могат да бъдат объркващи, но разбирането как се измерват може да помогне.

Най-разпространената мерна единица за CBD е милиграм (mg). Количеството CBD в даден продукт обикновено е посочено на етикета в милиграми. Например бутилка CBD масло може да съдържа 500 mg CBD.

Също така е важно да обърнете внимание на размера на порцията. Количеството CBD, посочено на етикета, обикновено е общото количество в целия контейнер, а не количеството на порция. За да определите количеството CBD на порция, разделете общото количество CBD на броя на порциите в контейнер.

Друг важен фактор, който трябва да имате предвид, е концентрацията на CBD. Това се отнася до количеството CBD по отношение на общия обем на продукта. Например, бутилка от 30 ml CBD масло с 500 mg CBD има концентрация от приблизително 16,7 mg CBD на милилитър.

Различните продукти може да имат различни концентрации на CBD, така че е важно да сравнявате продукти въз основа на концентрацията на CBD, а не само на общото количество CBD. Продукт с по-висока концентрация на CBD може да бъде по-мощен и ефективен от продукт с по-ниска концентрация.

Също така е важно да се вземе предвид качеството и чистотата на CBD. Потърсете продукти, които са тествани от трети страни, за да сте сигурни, че не съдържат замърсители като тежки метали и пестициди.

Като цяло разбирането как да тълкувате концентрациите на CBD в продуктите може да ви помогне да вземете информирани решения, когато избирате продукти за вашите нужди.