В още един приятен повод за редовни събирания се превърнаха прожекциите на български филми, както на стари, така и на нови ленти. Те са отворени за всички членове на асоциацията, а мястото на срещата е седалището на АсоБг в Maison des initiatives ?tudiantes.