Надяваме се, че всички познати и приятели на АсоБг са спокойни и в безопасност след снощните събития в Париж!

Всички български граждани, които се намират на територията на Франция и имат нужда от съдействие или искат да подадат сигнал за свои близки, могат да се свържат с Посолството на Република България в Париж на дежурния телефон за връзка: +33 1 45 51 85 90