28Всеки новопристигнал български студент във Франция се сблъсква с едни и същи „нерешими” проблеми, като