Необезпечени потребителски кредити – Как да получите изгодни потребителски кредити?

Ако се нуждаете бързо от пари в брой, може да помислите за получаване на изгодни потребителски кредити от банка или кредитен съюз. Тези заеми не изискват обезпечение. Лихвеният процент за обезпечените заеми ще бъде по-висок от този за необезпечените заеми. Ценовата чувствителност също ще повлияе на лихвения процент по обезпечените заеми. Научете за предимствата и недостатъците на двата вида потребителски кредити.

Банките и кредитните съюзи предлагат изгодни потребителски заеми

Когато имате нужда от личен заем, най-добрият ви вариант може да бъде да кандидатствате за такъв от кредитен съюз. Кредитните съюзи предлагат лични заеми при по-ниски лихви и с по-малко такси. Много кредитни съюзи също се отказват от такси и са готови да работят с кредитополучатели с не толкова перфектна кредитна история.

Кредитните съюзи имат предимство пред банките, когато става въпрос за обслужване на клиенти. По време на неотдавнашното проучване на американския индекс на удовлетвореността на клиентите кредитните съюзи се класираха по-високо в удовлетвореността на клиентите от банките. Тези организации варират по размер от малки до големи, но повечето предлагат пълен набор от финансови услуги, включително онлайн и мобилно банкиране.

Въпреки че тези заемодатели не са свободни от регулации, те трябва да отговарят на определени стандарти, за да издават тези заеми. В допълнение към предоставянето на разумни срокове и условия, банките и кредитните съюзи трябва да предлагат онлайн обслужване на клиенти, което да съперничи на небанковите кредитори до заплата. Например, състоянието на сметката на клиента и броят на депозитите са важни фактори при определяне дали банката да отпусне кредит или не. По същия начин, ако клиентът има лоша кредитна история, той трябва да избягва овърдрафта на сметките си, за да избегне плащането на такси за овърдрафт.

Една от най-предпочитаните небанкови институции в България е Фератум, които имат прозрачни условия и предлагат различни заеми за вашите нужди.

Финансови институции

Какво представляват необезпечените кредити?

Необезпеченият заем е този, който не изисква обезпечение. Тези видове заеми могат да се използват за различни цели, включително планиране на голяма покупка, дълг по кредитна карта или заеми на вноски. Кредиторите оценяват вашата кредитна история, доходи и спестявания, за да определят дали сте добър кандидат. Можете да получите тези видове заеми от банки, кредитни съюзи и онлайн кредитори. Някои дори предлагат предварителна квалификация. Трябва да сравните лихвените проценти, таксите и условията, преди да се ангажирате с какъвто и да е заем.

Необезпечените заеми не изискват обезпечение, но все пак могат да бъдат трудни за получаване. Те обикновено имат по-високи лихвени проценти и кредитни изисквания, отколкото обезпечените заеми, и неизпълнението на тези заеми може да повлияе отрицателно на вашия кредитен рейтинг. Ползите от необезпечените заеми обаче може да надвишат рисковете.

Лихвите по обезпечените потребителски заеми са по-високи от тези по необезпечените потребителски заеми

Потребителските заеми могат да бъдат разделени на два вида: обезпечени заеми и необезпечени заеми. Обезпечените заеми изискват някаква гаранция, докато необезпечените не. И двата вида заеми обаче изискват от кредитополучателите да правят месечни погасявания. Необезпечените заеми обикновено имат по-високи лихви от обезпечените заеми.

Обезпеченият заем е гарантиран със собственост. Ако не изплатите обезпечен заем, заемодателят може да конфискува заложеното и да го препродаде, за да възстанови парите си. Ипотеката е пример за обезпечен заем. Когато вземете пари назаем с ипотека, вие залагате дома си като обезпечение. Заемодателят може да възбрани къщата ви, ако не успеете да върнете заема.

Кредити онлайн

Обезпечените заеми обикновено носят по-ниски лихвени проценти и по-дълги срокове на заема, отколкото необезпечените заеми. Те също така често имат по-ниски кредитни изисквания. Въпреки това, ако обмисляте обезпечен заем, трябва внимателно да прецените финансовото си състояние и кредитния си рейтинг, преди да кандидатствате.

Ценовата чувствителност влияе върху лихвените проценти по обезпечените потребителски заеми

Ценовата чувствителност е връзката между желанието на потребителя да плати за даден продукт и неговата цена. Някои хора са по-чувствителни към цената от други и може да изберат различна марка или продукт само въз основа на цената. Други хора, от друга страна, могат да изберат продукт въз основа на цена, репутация на марката или темперамент. Какъвто и да е случаят, ценовата чувствителност е важно съображение за компаниите, които искат да предложат конкурентни цени на клиентите.

Ценовата чувствителност се определя от няколко фактора и проследяването им е страхотна идея. Идеалната ценова настройка е тази, която постига идеалния баланс между търсене и предлагане. Това може да се постигне с внимателен анализ.

Ефекти от ниските лихвени проценти върху необезпечените потребителски заеми

Необезпечените потребителски заеми често са най-скъпите видове кредит за получаване и ниските лихвени проценти могат да намалят лихвите по тези заеми. Въпреки това е важно да вземете предвид общата цена на заема, преди да изберете такъв. Ниските лихвени проценти могат да доведат и до по-ниски лихви по кредитните карти, така че потребителите трябва да сравнят своите правила и условия, за да се уверят, че не надплащат.

Най-честата употреба на необезпечен потребителски заем е за консолидиране на дълг. Това може да бъде чудесен начин за управление на дълга и получаване на по-нисък ГПР. Изискванията за получаване на необезпечен заем ще варират от заемодател до заемодател, но много от тях се основават на кредитния профил на кредитополучателя и съотношението дълг към доход.