Надяваме се, че всички познати и приятели на АсоБг са спокойни и в безопасност след