5.0 01 В началото на всяка година организираме събиране между членовете на асоциацията и новодошлите