В още един приятен повод за редовни събирания се превърнаха прожекциите на български филми, както