5.0 01 В още един приятен повод за редовни събирания се превърнаха прожекциите на български