5.0 01 Като истински български студенти, макар и във Франция, не забравяме да празнуваме Осми