Като истински български студенти, макар и във Франция, не забравяме да празнуваме Осми декември. По