5.0 01 Асоциацията не забравя и бъдещите студенти, които са още в началното училище „Васил